Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности.

 

 

Прочети повече

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г.

На международно ниво...

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Прочети повече

 

ИКЕМ е регистриран на 25.11.2009 като сдружение с нестопанска цел.

ИКЕМ е национална браншова организация в бранш "Електрическа мобилност", която обединява усилията на своите членове за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

Прочети повече

Център за професионално обучение към Телетек Груп АД


Центърът за професионално обучение (ЦПО) към Телетек Груп АД е създаден през 2007 година като обучаваща организация за предоставяне на професионална квалификация и е лицензирана от Националната агенция по професионално образование и обучение под номер 200712510.

Центърът провежда обучения по 5 професии в 9 специалности.

Прочети повече

Център за професионално обучение  „СЕЛЕНА 52”, е специализирано звено в структурата на фирма„СЕЛЕНА 52”ЕООД и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение / НАПОО / със Заповед № 282 /28.03.2012.год.

 

Прочети повече

СИНЕКТИКА е водещата българска компания за управление на човешки ресурси. От създаването на компанията през 1991г., ние осигуряваме цялостни решения по подбора, мотивирането и развитието на персонала на производствени и търговски компании в цялата страна. Прилагането на съвременни психологически методи в управлението на човешките ресурси ни позволява да предлагаме гъвкави решения съобразени с динамичните промени на условията в България.

Прочети повече

Българска камара за охрана и сигурност (БКОС) е сдружение с нестопанска цел, учредено през 2007 г., с цел да представлява и защитава интересите на своите членове - работодатели в областта на частните услуги за сигурност, охрана, консултации, психологически изследвания и други на местно, регионално, браншово и национално равнище.

Прочети повече
Начало