Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност във връзка с одитен доклад на Сметна палата.

Въпреки многократните ни опити на различни нива да предложим работеща форма за структурата и за дейността на КССВЧОД, настоящия  одитен доклад на Сметната палата  е поредното доказателство, че в администрацията на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна дейност, липсва разбиране относно правилата и необходимостта от осигуряване на механизми за публичност, прозрачност и отчетност на дейността, практиките и решенията на Съвета.

Прочети: Позиция на ИКС относно дейността на Консултативния съвет по въпросите на частната охранителна...

ДО Г-Н КРАСИМИР БОЖАНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“ АМС

СТАНОВИЩЕ

на

Българска Камара за Охрана и Сигурност – БКОС -член на Българска Стопанска Камара – Съюз на Българския Бизнес;
Индустриален Клъстер Сигурност- ИКС- член на Българска Стопанска Камара - Съюз на Българския Бизнес;

 Относно :  Обществено обсъждане на  Усъвършенстване на административното обслужване в областта на сигурността чрез промени в Административнопроцесуалния кодекс- ЗИД на АПК
Прочети: Становище ЗИД АПК ЧОД ИКС БКОС

 

ДО

КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ ПО КД №5/2018г

На Индустриален клъстер „Сигурност“ като заинтересована от предмета на делото страна по реда на чл.20а, ал.2 ПОДКС  във връзка с Определение на КС от 03-07-2018г по КД № 5/2018г

 

УВАЖАЕМИ КОНТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

Конституционно дело № 5 от 2018г е образувано по искане на президента и главния прокурор на Република България на основание чл.150 ал.1 и чл. 149 ал.1 т.2 от Конституцията на Република България с искане за обявяване на противоконституционни разпоредбите на чл. 5 ал.1 т.6,чл. 27 ,28 ,чл.29 и §1 т.2 относно думите „отделното населено място, обособено като урбанизирана територия -при охраната на урбанизирани територии“ , както и свързаната с тях разпоредба на §1,т.5 от Закона за частна охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 от 30 януари 2018г в сила от 31 март 2018г ) , поради противоречие с чл. 4,ал.1 ,чл.7 ,чл.8 ,чл.105 ал.2 и чл.143,ал.3 от Конституцията.

Прочети: Индустриален клъстер „Сигурност“: СТАНОВИЩЕ ПО КД №5/2018г

НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: ИЗЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Общо становище от среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

ИЗЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Среща на сдруженията, представляващи частната индустрия за сигурност, проведена на 11 април 2018 г.

Национална асоциация на фирми за  търговска сигурност и охрана (НАФТСО) - член на Конфедерацията на европейската индустрия за сигурност (CoESS), Националната асоциация на фирмите охраняващи с технически средства (НАФОТС) - член на европейската организация, представляваща индустрията за електронни, противопожарни и охранителни системи (Eиralarт), Националната асоциация на лицата и сдруженията извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД), Национална браншова камара охранители и детективи (НБКОД), Българска камара за охрана и сигурност (БКОС), Индустриален клъстер „Сигурност" (ИКС) и Съюз на фирмите за охрана и сигурност (СФОС), изразяваме общото ни становище по новоприетия Закон за частна охранителна дейност (ЗЧОД)

Прочети: НАФТСО, НАФОТС, НАЛСИЧОД, НБКОД, БКОС, ИКС, СФОС: Изявление

ДО:

Президента на Република България;
Председателя на 44 Народно Събрание
Министър Председателя на Р. България
Омбудсмана на Р. България
Главния Прокурор
Председателя на Консултативния съвет по законодателство към председателя на 44-ия парламент
Комисията по вътрешен ред и обществена сигурност при 44 НС
Председателя на Националния съвет за тристранно сътрудничество

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:

Закон за частната охранителна дейност ( обн ДВ бр.10 /2018г ) и публикуваните за обществено обсъждане проекти на Наредба за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и Наредба за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията по ЗЧОД, публикувани на портала за обществено обсъждане и на МВР на 12.03.2018 г. /“Наредбите“/

Прочети: БКОС, ИКС и СФОС с позиция относно Закон за частната охранителна дейност

ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО:      Интервюта  по отношение на закона за частна охранителна дейност на зам.-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов и директора на ГДНП Христо Терзийски за Канал 1 и Нова телевизия,
Индустриален клъстер „Сигурност“, член на БСК, категорично възразява срещу изразените позиции от страна на зам.-министър Ципов и главен комисар Терзийски във връзка с искането от страна на Главния прокурор и Президента на РБ за обявяване за противоконституционни на текстове от приетия нов Закон за частната охранителна дейност (ЗЧОД).

Прочети: Позиция относно Интервюта по отношение на Закона за частна охранителна дейност
Начало