Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Обобщавайки подадена информация от свои членове, Българска стопанска камара изразява тревогата си от извършени и предстоящи нормативни промени, с които се влошават още повече и без това трудните условия за извършване на частни охранителни услуги.

Прочети: БСК - Позиция относно влошаване на бизнес средата за охранителния сектор

След като се запознахме по време на общественото обсъждане, организирано от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при НС, с концепцията на Министъра на вътрешните работи, касаеща философията на реформите в МВР, изразяваме несъгласие с внесения в Народно събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР (№ 602-01-9/23.02.2016), в частта касаеща Държавно предприятие (ДП).

Прочети: БСК - Относно ЗИД на Закона за МВР 23.03.2016

Българската стопанска камара не подкрепя внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР (№ 502-01-90/06.11.2015 г.), в частта му по §7 и §9, с която се предвижда създаването на държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги“ (наричано по-долу ДП).

Прочети: БСК - Относно ЗИД на Закона за МВР

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за министерството на вътрешните работи

Индустриален Клъстер Сигурност , член на БСК – Съюз на Българския бизнес изразява пълно несъгласие и липса на подкрепа за Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР, в частта по §6 и §8, с която се предвижда създаването на държавно предприятие „Административни и електронни услуги“ /наричано по-долу ДП/.

Прочети: Становище относно проект на Закон за Изменение и Допълнение на ЗМВР

Във връзка с предложението на ИКС към МИ за дефиниране на сектор Услуги за Сигурност беше изпратено писмо до НСИ за провеждане на среща. В контекста на тази инициатива бяха проведени запитвания към Министерството на Икономиката и Министерството на Вътрешните Работи.

В изразени от двете Министерства Становища е посочено положителното им отношение към инициативата.

Прочети: Писмо до Национален Статистически Институт относно предложението на Индустриален Клъстер Сигурност...
Начало