Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Упражняване на право на вето по чл.101, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка приетия Закон за частната охранителна дейност, NO 702-01- 11/02.08.2017 г.

ДО
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО: Упражняване на право на вето по чл.101, ал. 1 от Конституцията на Република
България във връзка приетия Закон за частната охранителна дейност, NO 702-01-
11/02.08.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Изразяваме нашето пълно несъгласие със Закона за частната охранителна дейност,приет от НС на 18 януари 2018 г., тьй като:

  • Законопроектът е приет при съществени нарушения на законодателната процедура и противоречия с правото на Европейския съюз.
  • Същият не отговаря и на очакванията на сектора, поради въвеждането на прекомерни и ненужни регулаторни мерки.
  • Не на последно място, законът в този му вид не отразява съвременните социалноикономически и правни положения, както на национално ниво, така и в европейски контекст.

Писмото можете да видите от тук.

 

 

Начало