Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Частни охранителни дружества Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017г.

P8_TA(2017)0289
Частни охранителни дружества
Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017г. относно частните охранителни дружества (2016/2238(INI))

Становището на Професионалистите бе чуто от ЕП!

През месец юни 2017 бе приетаа Резолюция на ЕП относно "Частните охранителни дружества".Тогава ИКС излезе със Становище относно част от неприемливите за сектора, постановки в Резолюцията,касаещи: Смесването на нормативната база относно ЧОД и ЧВОК (частните военно охранителни компании), поради различния характер на дейностите:Частните охранителни дружества (ЧОД) нямат нищо общо като дейност с частните военно охранителни компании (ЧВОК). На 05 март 2018г излезе окончателния вариант на Резолюцията, където Българската позицияизразена от Клъстер сигурност,е включена в т.15,т.16т.17, т.20 от окончателния вариант на Резолюцията.

Текста на резолюцията можете да прочетете от тук.

Начало